Windmolenbroek - Groeneveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Almelo
DossierNL.IMRO.0141.BP00017
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0141.BP00017-0601
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 08-06-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.200.055 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 321.193 10,04%
- Agrarisch (art. 3) 321.193 10,04%
Bedrijf 142.639 4,46%
- Bedrijf (art. 4) 142.639 4,46%
Bos 21.845 0,68%
- Bos (art. 5) 21.845 0,68%
Centrum 7.614 0,24%
- Centrum (art. 6) 7.614 0,24%
Gemengd 26.647 0,83%
- Gemengd - 1 (art. 7) 24.508 0,77%
- Gemengd - 2 (art. 8) 2.138 0,07%
Groen 578.168 18,07%
- Groen (art. 9) 578.168 18,07%
Kantoor 19.793 0,62%
- Kantoor (art. 10) 19.793 0,62%
Maatschappelijk 164.524 5,14%
- Maatschappelijk - 1 (art. 11) 119.687 3,74%
- Maatschappelijk - 2 (art. 12) 7.722 0,24%
- Maatschappelijk - 3 (art. 13) 26.001 0,81%
- Maatschappelijk - 4 (art. 14) 2.853 0,09%
- Maatschappelijk - 5 (art. 15) 518 0,02%
- Maatschappelijk - 6 (art. 16) 4.760 0,15%
- Maatschappelijk - 7 (art. 17) 2.984 0,09%
Tuin 243.824 7,62%
- Tuin - 1 (art. 18) 237.090 7,41%
- Tuin - 2 (art. 19) 6.734 0,21%
Verkeer 741.963 23,19%
- Verkeer - 1 (art. 20) 639.455 19,98%
- Verkeer - 2 (art. 21) 102.508 3,20%
Water 25.003 0,78%
- Water (art. 22) 25.003 0,78%
Wonen 906.842 28,34%
- Wonen (art. 23) 869.002 27,16%
- Wonen - Garageboxen (art. 24) 1.343 0,04%
- Wonen - Gestapeld wonen (art. 25) 18.291 0,57%
- Wonen - Stadsrand (art. 26) 17.385 0,54%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 27) 821 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 267.517 8,36%
Leiding - Gas (art. 28) 5.251 0,16%
Leiding - Hoogspanningsverbinding 1 (art. 29) 97.627 3,05%
Leiding - Hoogspanningsverbinding 2 (art. 30) 66.011 2,06%
Leiding - Riool (art. 31) 54.920 1,72%
Leiding - Water (art. 32) 43.708 1,37%
Waarde 23.133 0,72%
Waarde - Waardevolle bomen (art. 33) 23.133 0,72%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 561.879 17,56%
geluidzone (art. 36) 561.879 17,56%
Veiligheidszone 4.856 0,15%
veiligheidszone (art. 36) 4.856 0,15%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Westelijke Groene Long detail kaart
Zuidentree detail kaart
Woonboulevard eo detail kaart
Woonboulevard eo detail kaart
Ossenkoppelerhoek detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, De Delle 78 te Almelo, Z/19/105359, het verbouwen/uitbreiden, 14 augustus 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, De Hop 135 te Almelo, Z/19/106139, het uitbreiden van de woning, 8 augustus 2019 detail
Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Almelo 2019 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Almelo 2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning Almelo 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Jan van Gent Almelo detail
Broekerheide Almelo detail
De Alk Almelo detail
De Ara Almelo detail
De Bakspieker Almelo detail
De Beo Almelo detail
De Boerenzwaluw Almelo detail
De Bonte Specht Almelo detail
De Boomklever Almelo detail
De Bosuil Almelo detail

Meer weten over adressen?