Mooie Vrouwenweg 53

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Almelo
DossierNL.IMRO.0141.BP00111
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0141.BP00111-0401
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-03-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.135 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 13.135 100,00%
- Wonen (art. 3) 13.135 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Mooie Vrouwenweg 53 detail kaart
Mooie Vrouwenweg 53 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Buys Ballotlaan 13, Z/19/108029, het bouwen van een woning, 16 augustus 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Van der Pollaan 1 te Almelo, Z/19/108048, het bouwen van een woning, 12 augustus 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Van der Pollaan 6 te Almelo, Z/19/108423, wijziging van reeds verleende vergunning nieuwbouw woning, 8 augustus 2019 detail
Ingediende omgevingsvergunning, diverse locaties Almelo (Noord Oost, Van Rechteren Limpurgsingel, Mooie Vrouwenweg en Lorentzlaan), Z/19/108640, het kappen van 6 bomen detail
Ingediende omgevingsvergunning, Z/19/108563, het bouwen van een woning Vredeman de Vrieslaan (kavel 70) te Almelo detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Mooie Vrouwenweg Almelo detail

Meer weten over adressen?