Bornsche Maten 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Borne Dossier NL.IMRO.0147.BpBM2014 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0147.BpBM2014-vo01 Planstatus voorontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.016.553 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd - Uit te werken (art. 14) 17.843 1,76%

- Groen (art. 3) 261.698 25,74%

- Maatschappelijk (art. 4) 8.713 0,86%
- Maatschappelijk - Voorlopig (art. 13) 340 0,03%

- Tuin (art. 5) 52.660 5,18%

- Verkeer (art. 6) 66.441 6,54%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 151.534 14,91%

- Water (art. 8) 62.687 6,17%

- Wonen (art. 9) 285.983 28,13%
- Wonen - Landgoed Wildiek (art. 10) 63.291 6,23%
- Wonen - Wilde Wonen (art. 11) 20.008 1,97%

- Woongebied (art. 12) 25.266 2,49%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 15) 5.642 0,55%

- Waarde - Archeologie (art. 16) 4.063 0,40%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - afwijkingsgebied 1 (art. 9.4) 4.826 0,47%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 6.6) 13.448 1,32%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 21.2) 32.956 3,24%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Gemengd - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Gemengd - Uit te werken 1,76%