Bestemmingsplan Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen 1ste fase

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Borne
DossierNL.IMRO.0147.BpBMuw004
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0147.BpBMuw004-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-11-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 60.598 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 30.066 49,62%
- Groen (art. 3) 30.066 49,62%
Tuin 1.474 2,43%
- Tuin (art. 4) 1.474 2,43%
Verkeer 10.738 17,72%
- Verkeer - Verblijf (art. 5) 10.738 17,72%
Wonen 18.331 30,25%
- Wonen (art. 6) 18.331 30,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 198 0,33%
Leiding - Brandstof (art. 7) 198 0,33%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bornsche Maten 2015 detail kaart
Bornsche Maten 2015 detail kaart
Bornsche Maten 2014 detail kaart
Bestemmingsplan Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen detail kaart
Bestemmingsplan Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een inrit, Bruggemaat 38, Borne detail
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, herziening Molenstraat, Borne detail
Re-integratieverordening Participatiewet 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, herziening Molenstraat, Borne detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bruggemaat Borne detail
Buitensingel Borne detail
Hesselerbeek Borne detail
Oeverlaan Borne detail
Oude Rietkamp Borne detail

Meer weten over adressen?