Wensink-Noord, herziening Stationsstraat 72

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Borne
DossierNL.IMRO.0147.BpWNhz001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0147.BpWNhz001-ow03
Planstatusontwerp
Datum planstatus 03-11-2011
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.525 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 5.525 100,00%
- Gemengd (art. 3) 5.525 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Woongebied Borne Midden detail kaart
Woongebied Borne Midden detail kaart
Woongebied Borne Midden detail kaart
Wensink-Noord, herziening Stationsstraat 72 detail kaart
Wensink-Noord, herziening Stationsstraat 72 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Evenementenvergunning Beach Toernooi 2019, Borne detail
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, herziening Molenstraat, Borne detail
Re-integratieverordening Participatiewet 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, herziening Molenstraat, Borne detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Stationsstraat Borne detail
Fleminghof Borne detail

Meer weten over adressen?