Wensink Zuid, Van Speykplein 5a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Borne Dossier NL.IMRO.0147.BpWZhz002 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0147.BpWZhz002-ow01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.828 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.720 35,63%

- Groen (art. 4) 33 0,68%

- Tuin (art. 5) 971 20,12%

- Wonen (art. 7) 2.103 43,56%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 6) 1.753 36,32%

- Waarde - Archeologie Hoog (art. 8) 1.615 33,45%
- Waarde - Archeologie Middel (art. 9) 586 12,15%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
van Speykplein