Zuidelijke Randweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Borne
DossierNL.IMRO.0147.BpZR001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0147.BpZR001-ow01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-02-2014
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 383.139 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 115.944 30,26%
- Agrarisch (art. 3) 115.944 30,26%
Bedrijf 12.104 3,16%
- Bedrijf (art. 4) 12.104 3,16%
Bos 14.120 3,69%
- Bos (art. 5) 14.120 3,69%
Groen 74.521 19,45%
- Groen (art. 6) 74.521 19,45%
Maatschappelijk 289 0,08%
- Maatschappelijk (art. 7) 289 0,08%
Tuin 19.434 5,07%
- Tuin (art. 8) 19.434 5,07%
Verkeer 116.259 30,34%
- Verkeer (art. 9) 116.259 30,34%
Water 2.466 0,64%
- Water (art. 10) 2.466 0,64%
Wonen 28.003 7,31%
- Wonen (art. 11) 28.003 7,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 75.436 19,69%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 12) 74.931 19,56%
Leiding - Leidingstrook (art. 13) 505 0,13%
Waarde 65.224 17,02%
Waarde - Archeologie 3 (art. 13) 65.224 17,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 6.539 1,71%
veiligheidszone - lpg (art. 17.1) 6.539 1,71%
Wetgevingzone 3.958 1,03%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 4) 3.958 1,03%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Veegplan Kom Borne detail kaart
De Veldkamp 2014 detail kaart
De Veldkamp 2014 detail kaart
Veegplan Kom Borne detail kaart
Veegplan Kom Borne detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 12 bomen, Bornerbroeksestraat tussen rotonde en Molenstraat, Borne detail
Re-integratieverordening Participatiewet 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, herziening Molenstraat, Borne detail
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2019 detail
Beleidsregel Niet uitkeringsgerechtigden gemeente Borne 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Azelosestraat Borne detail
Bospoort Borne detail
Leemweg Borne detail
Twickelerblokweg Borne detail

Meer weten over adressen?