Bestemmingsplan Buitengebied Deventer, 1e herziening

Bestemmingsplan Buitengebied Deventer, 1e herziening heeft op 09-03-2016 de status vastgesteld gekregen door Deventer.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0150.D125a
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.0150.D125a-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 98.257.375 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 2.223.496 2,26%
- Agrarisch (art. 3) 2.223.496 2,26%
Agrarisch met waarden 69.622.431 70,86%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 62.080.941 63,18%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden (art. 5) 7.541.490 7,68%
Bedrijf 374.019 0,38%
- Bedrijf (art. 6) 374.019 0,38%
Detailhandel 11.796 0,01%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 7) 11.796 0,01%
Horeca 6.893 0,01%
- Horeca (art. 8) 6.893 0,01%
Maatschappelijk 904.017 0,92%
- Maatschappelijk (art. 10) 110.946 0,11%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 11) 77.559 0,08%
- Maatschappelijk - Militaire zaken 1 (art. 12) 715.512 0,73%
Natuur 15.812.506 16,09%
- Natuur (art. 13) 15.812.506 16,09%
Overig 294.707 0,30%
- Landhuis (art. 9) 294.707 0,30%
Recreatie 187.340 0,19%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 56.204 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 131.137 0,13%
Sport 621.653 0,63%
- Sport (art. 16) 621.653 0,63%
Verkeer 5.048.056 5,14%
- Verkeer (art. 17) 4.289.898 4,37%
- Verkeer - Onverhard (art. 18) 551.012 0,56%
- Verkeer - Railverkeer (art. 19) 207.145 0,21%
Water 1.811.028 1,84%
- Water (art. 20) 1.811.028 1,84%
Wonen 1.339.433 1,36%
- Wonen (art. 21) 1.334.023 1,36%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 22) 5.411 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.948.869 1,98%
- Leiding - Gas - 1 (art. 23) 226.348 0,23 %
- Leiding - Gas - 2 (art. 24) 405.029 0,41 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 900.971 0,92 %
- Leiding - Water (art. 26) 416.521 0,42 %
Waarde 61.028.581 62,11%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 22.728.948 23,13 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 26.770.239 27,25 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 32) 3.593.840 3,66 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 33) 196.218 0,20 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 34) 141.064 0,14 %
- Waarde - Archeologie 7 (art. 35) 33.580 0,03 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 36) 242.231 0,25 %
- Waarde - Groeiplaats boom (art. 37) 4.870 0,00 %
- Waarde - Landschap - 1 (art. 38) 7.317.592 7,45 %
Waterstaat 19.617.691 19,97%
- Waterstaat - Intrekgebied (art. 39) 12.744.607 12,97 %
- Waterstaat - Ruimte voor de rivier (art. 40) 632.497 0,64 %
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 41) 5.414.541 5,51 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 42) 826.045 0,84 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 978.093 1,00%
- geluidzone - industrie (art. 47.1) 978.093 1,00 %
Milieuzone 5.457.840 5,55%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 47.2) 5.181.639 5,27 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 47.3) 276.200 0,28 %
Reconstructiewetzone 97.081.641 98,80%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 47.4) 9.638.066 9,81 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 47.5) 7.377.922 7,51 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 47.6) 80.065.653 81,49 %
Veiligheidszone 18.072 0,02%
- veiligheidszone (art. 47.7) 18.072 0,02 %
Vrijwaringszone 331.827 0,34%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100 (art. 47.8) 46.840 0,05 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 200 (art. 47.9) 108.768 0,11 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 300 (art. 47.10) 176.220 0,18 %