Bestemmingsplan Digitalisering analoge bestemmingsplannen

Bestemmingsplan Digitalisering analoge bestemmingsplannen heeft op 01-06-2016 de status vastgesteld gekregen door Deventer.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0150.D139
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0150.D139-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 12.547.763 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 255.640 2,04%
- Agrarisch (art. 3) 215.721 1,72%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 4) 39.920 0,32%
Agrarisch met waarden 124.338 0,99%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 115.367 0,92%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 6) 8.971 0,07%
Bedrijf 212.208 1,69%
- Bedrijf (art. 7) 86.372 0,69%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 125.836 1,00%
Bedrijventerrein 248.453 1,98%
- Bedrijventerrein (art. 9) 248.453 1,98%
Bos 140.767 1,12%
- Bos (art. 10) 140.767 1,12%
Centrum 121.457 0,97%
- Centrum (art. 11) 121.457 0,97%
Cultuur en ontspanning 27.421 0,22%
- Cultuur en ontspanning - Speeltuin (art. 12) 27.421 0,22%
Detailhandel 32.886 0,26%
- Detailhandel (art. 13) 32.886 0,26%
Gemengd 97.676 0,78%
- Gemengd (art. 14) 97.676 0,78%
Groen 1.940.966 15,47%
- Groen (art. 15) 1.940.966 15,47%
Horeca 16.258 0,13%
- Horeca (art. 16) 16.258 0,13%
Kantoor 18.309 0,15%
- Kantoor (art. 17) 18.309 0,15%
Maatschappelijk 556.205 4,43%
- Maatschappelijk (art. 18) 446.148 3,56%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 19) 110.057 0,88%
Natuur 11.965 0,10%
- Natuur (art. 20) 11.965 0,10%
Recreatie 21.719 0,17%
- Recreatie - Volkstuin (art. 21) 21.719 0,17%
Sport 451.943 3,60%
- Sport (art. 22) 451.943 3,60%
Verkeer 2.598.646 20,71%
- Verkeer (art. 23) 482.480 3,85%
- Verkeer - Railverkeer (art. 24) 111.437 0,89%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 25) 2.004.729 15,98%
Water 238.133 1,90%
- Water (art. 26) 238.133 1,90%
Wonen 5.304.743 42,28%
- Wonen (art. 27) 4.708.959 37,53%
- Wonen - Garageboxen (art. 28) 27.092 0,22%
- Wonen - Gestapeld (art. 29) 337.818 2,69%
- Wonen - Uit te werken (art. 34) 15.290 0,12%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 30) 11.925 0,10%
- Wonen - Zorgwoning (art. 31) 203.658 1,62%
Woongebied 129.169 1,03%
- Woongebied - 1 (art. 32) 92.378 0,74%
- Woongebied - 2 (art. 33) 36.791 0,29%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 428.922 3,42%
- Leiding - Gas (art. 35) 58.220 0,46 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 36) 264.607 2,11 %
- Leiding - Water (art. 37) 106.095 0,85 %
Waarde 8.633.548 68,81%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 38) 3.318.927 26,45 %
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 39) 3.876.486 30,89 %
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 40) 1.041.138 8,30 %
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 41) 88.574 0,71 %
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 42) 4.049 0,03 %
- Waarde - Archeologie - 7 (art. 43) 12.871 0,10 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 44) 282.379 2,25 %
- Waarde - Groeiplaats boom (art. 45) 9.123 0,07 %
Waterstaat 236.774 1,89%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 46) 140.672 1,12 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 47) 88.815 0,71 %
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 48) 7.287 0,06 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 192.722 1,54%
- geluidzone - industrie (art. 52.5) 192.722 1,54 %
Milieuzone 135.147 1,08%
- milieuzone - waterwingebied (art. 52.3) 135.147 1,08 %
Veiligheidszone 7.628 0,06%
- veiligheidszone - lpg (art. 52.1) 6.420 0,05 %
- veiligheidszone - munitie (art. 52.2) 1.208 0,01 %
Vrijwaringszone 673.522 5,37%
- vrijwaringszone - dijk (art. 52.4) 673.522 5,37 %
Wetgevingzone 77.492 0,62%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 1 (art. 7.6) 1.904 0,02 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 10 (art. 54.1.2) 3.928 0,03 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 11 (art. 54.1.3) 2.603 0,02 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 2 (art. 7.6) 673 0,01 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 3 (art. 7.6) 1.607 0,01 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 4 (art. 15.5) 42.311 0,34 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 5 (art. 17.5) 3.465 0,03 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 6 (art. 17.5) 7.959 0,06 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 7 (art. 18.5) 714 0,01 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 8 (art. 22.4) 10.009 0,08 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 9 (art. 30.4) 2.319 0,02 %

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 12.547.763 m2 100%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 15.290 m2 0,12 %