Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Usseler-es 2008

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20070132
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20070132-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 08-02-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.693.601 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 379.400 22,40%
- Agrarisch - Stadsrandzone (art. 3) 379.400 22,40%
Bedrijf 234.343 13,84%
- Bedrijf (art. 4) 180.097 10,63%
- Bedrijf - Erf (art. 5) 54.246 3,20%
Bedrijventerrein 355.161 20,97%
- Bedrijventerrein (art. 6) 355.161 20,97%
Groen 325.890 19,24%
- Groen (art. 7) 325.890 19,24%
Maatschappelijk 11.757 0,69%
- Maatschappelijk - Religie (art. 8) 7.247 0,43%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 9) 4.510 0,27%
Sport 5.965 0,35%
- Sport - Hondensport (art. 10) 5.965 0,35%
Verkeer 365.801 21,60%
- Verkeer (art. 11) 339.642 20,05%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 12) 26.159 1,54%
Water 6.602 0,39%
- Water (art. 13) 6.602 0,39%
Wonen 8.683 0,51%
- Wonen (art. 14) 8.683 0,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 596.037 35,19%
Leiding - Gas (art. 15) 46.900 2,77%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 16) 549.137 32,42%
Waarde 297.923 17,59%
Waarde - Archeologie (art. 17) 297.923 17,59%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.903.257 112,38%
geluidzone - industrie (art. 19) 375.084 22,15%
geluidzone - weg (art. 19) 1.528.172 90,23%
Overig 54.450 3,22%
other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 19) 54.450 3,22%
Wro-zone 17.264 1,02%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 19) 17.264 1,02%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wesselerbrink 2015 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Helmerhoek 2015 vastgesteld 25-01-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
bestemmingsplan Tervisielegging vastgesteld Bestemmingsplan “Boeldershoek 2018” (NL.IMRO.0153.BP00169-0003) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail
overig Hengelo, diverse handelingen in watersysteem in waterloop WL00949 15-04-2019 15-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Geerdinkweg Enschede detail
Keuperweg Enschede detail
Borgweg Enschede detail
Boswinkelbeekweg Enschede detail
Eulderinkweg Enschede detail
Willemsbeekweg Enschede detail
Usselerschoolweg Enschede detail
Haaksbergerstraat Enschede detail
Harberinksweg Enschede detail
Usselerrondweg Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox