Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20080358
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20080358-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 40.618.302 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 11.963.590 29,45%
- Agrarisch (art. 3) 11.935.312 29,38%
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 4) 28.278 0,07%
Agrarisch met waarden 11.598.171 28,55%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 1.939.854 4,78%
- Agrarisch met waarden (art. 6) 9.658.316 23,78%
Bedrijf 35.538 0,09%
- Bedrijf (art. 7) 9.628 0,02%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 10) 608 0,00%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 8) 24.739 0,06%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 9) 563 0,00%
Bos 6.145.138 15,13%
- Bos (art. 11) 6.145.138 15,13%
Cultuur en ontspanning 1.024 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Molen (art. 12) 1.024 0,00%
Detailhandel 55.531 0,14%
- Detailhandel - tuincentrum (art. 13) 55.531 0,14%
Groen 194.734 0,48%
- Groen (art. 14) 17.440 0,04%
- Groen - Landgoedpark (art. 15) 177.294 0,44%
Horeca 25.718 0,06%
- Horeca (art. 16) 25.718 0,06%
Maatschappelijk 161.092 0,40%
- Maatschappelijk (art. 17) 28.868 0,07%
- Maatschappelijk - Crematorium (art. 18) 132.224 0,33%
Natuur 5.601.464 13,79%
- Natuur (art. 19) 5.601.464 13,79%
Recreatie 920.637 2,27%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 20) 419.417 1,03%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 21) 222.614 0,55%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 22) 240.219 0,59%
- Recreatie - Volkstuin (art. 23) 38.388 0,09%
Sport 128.687 0,32%
- Sport - Hondensport (art. 24) 19.875 0,05%
- Sport - Manege (art. 25) 108.813 0,27%
Verkeer 1.888.911 4,65%
- Verkeer (art. 26) 1.582.717 3,90%
- Verkeer - Zandweg (art. 27) 306.194 0,75%
Water 399.325 0,98%
- Water (art. 28) 349.174 0,86%
- Water - Waterloop (art. 29) 50.151 0,12%
Wonen 1.498.739 3,69%
- Wonen (art. 30) 1.261.446 3,11%
- Wonen - Landelijk wonen (art. 31) 237.293 0,58%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.550.759 3,82%
Leiding - Gas (art. 32) 218.670 0,54%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 33) 1.332.088 3,28%
Waarde 1.814.167 4,47%
Waarde - Archeologie (art. 34) 72.219 0,18%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 35) 1.741.948 4,29%
Waterstaat 1.932.163 4,76%
Waterstaat - Intrekgebied (art. 36) 1.932.163 4,76%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 6.834.529 16,83%
geluidzone - industrie (art. 39) 36.083 0,09%
geluidzone - weg (art. 39) 6.798.446 16,74%
Overig 23.578.010 58,05%
other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 39) 2.646.546 6,52%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 39) 11.649.892 28,68%
other: stadsrandzone (art. 39) 9.281.573 22,85%
Veiligheidszone 7.062 0,02%
veiligheidszone - lpg (art. 39) 7.062 0,02%
Vrijwaringszone 345.399 0,85%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39) 345.399 0,85%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Stroinkslanden 2016 detail kaart
Buitengebied Haaksbergen detail kaart
Helmerhoek 2015 detail kaart
Buitengebied Zuidoost - Fietspad Zuid Esmarkerrondweg detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP detail
Verordening individuele studietoeslag gemeente Enschede 2015 detail
Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Brinkstraat 336 detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hegebeekweg Enschede detail
Oude Boekelerdijk Enschede detail
Slagersmatenweg Enschede detail
Stenversweg Enschede detail
Draadskolkweg Enschede detail
Duivengoorweg Enschede detail
Berenbroeksweg Enschede detail
Bruninkslaan Enschede detail
Morsbeekweg Enschede detail
Grevengoorweg Enschede detail

Meer weten over adressen?