Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20080358
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20080358-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 40.618.302 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 11.963.590 29,45%
- Agrarisch (art. 3) 11.935.312 29,38%
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 4) 28.278 0,07%
Agrarisch met waarden 11.598.171 28,55%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 1.939.854 4,78%
- Agrarisch met waarden (art. 6) 9.658.316 23,78%
Bedrijf 35.538 0,09%
- Bedrijf (art. 7) 9.628 0,02%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 10) 608 0,00%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 8) 24.739 0,06%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 9) 563 0,00%
Bos 6.145.138 15,13%
- Bos (art. 11) 6.145.138 15,13%
Cultuur en ontspanning 1.024 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Molen (art. 12) 1.024 0,00%
Detailhandel 55.531 0,14%
- Detailhandel - tuincentrum (art. 13) 55.531 0,14%
Groen 194.734 0,48%
- Groen (art. 14) 17.440 0,04%
- Groen - Landgoedpark (art. 15) 177.294 0,44%
Horeca 25.718 0,06%
- Horeca (art. 16) 25.718 0,06%
Maatschappelijk 161.092 0,40%
- Maatschappelijk (art. 17) 28.868 0,07%
- Maatschappelijk - Crematorium (art. 18) 132.224 0,33%
Natuur 5.601.464 13,79%
- Natuur (art. 19) 5.601.464 13,79%
Recreatie 920.637 2,27%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 20) 419.417 1,03%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 21) 222.614 0,55%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 22) 240.219 0,59%
- Recreatie - Volkstuin (art. 23) 38.388 0,09%
Sport 128.687 0,32%
- Sport - Hondensport (art. 24) 19.875 0,05%
- Sport - Manege (art. 25) 108.813 0,27%
Verkeer 1.888.911 4,65%
- Verkeer (art. 26) 1.582.717 3,90%
- Verkeer - Zandweg (art. 27) 306.194 0,75%
Water 399.325 0,98%
- Water (art. 28) 349.174 0,86%
- Water - Waterloop (art. 29) 50.151 0,12%
Wonen 1.498.739 3,69%
- Wonen (art. 30) 1.261.446 3,11%
- Wonen - Landelijk wonen (art. 31) 237.293 0,58%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.550.759 3,82%
Leiding - Gas (art. 32) 218.670 0,54%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 33) 1.332.088 3,28%
Waarde 1.814.167 4,47%
Waarde - Archeologie (art. 34) 72.219 0,18%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 35) 1.741.948 4,29%
Waterstaat 1.932.163 4,76%
Waterstaat - Intrekgebied (art. 36) 1.932.163 4,76%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 6.834.529 16,83%
geluidzone - industrie (art. 39) 36.083 0,09%
geluidzone - weg (art. 39) 6.798.446 16,74%
Overig 23.578.010 58,05%
other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 39) 2.646.546 6,52%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 39) 11.649.892 28,68%
other: stadsrandzone (art. 39) 9.281.573 22,85%
Veiligheidszone 7.062 0,02%
veiligheidszone - lpg (art. 39) 7.062 0,02%
Vrijwaringszone 345.399 0,85%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39) 345.399 0,85%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stroinkslanden 2016 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied Haaksbergen vastgesteld 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Helmerhoek 2015 vastgesteld 25-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost - Fietspad Zuid Esmarkerrondweg vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Warnsinklanden 24 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleid en nadere regels (beleidsregels) reclame geplaatst in de openbare ruimte/zichtbaar vanuit de openbare ruimte op grond van artikel 2:10 en artikel 4:16 Algemene Plaatselijke Verordening 09-05-2019 09-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Johanna Naberlanden, t.h.v. nrs. 105-107 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat ondergeschikten 02-05-2019 02-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Brinkstraat 336 01-05-2019 01-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hegebeekweg Enschede detail
Oude Boekelerdijk Enschede detail
Slagersmatenweg Enschede detail
Stenversweg Enschede detail
Draadskolkweg Enschede detail
Duivengoorweg Enschede detail
Berenbroeksweg Enschede detail
Bruninkslaan Enschede detail
Morsbeekweg Enschede detail
Grevengoorweg Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox