Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Hardick Seckel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20082400
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20082400-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 12-02-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 48.845 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.646 3,37%
- Bedrijf (art. 3) 1.646 3,37%
Bedrijventerrein 21.549 44,12%
- Bedrijventerrein (art. 4) 21.549 44,12%
Kantoor 956 1,96%
- Kantoor (art. 5) 956 1,96%
Verkeer 5.501 11,26%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 5.501 11,26%
Wonen 19.194 39,29%
- Wonen (art. 7) 19.194 39,29%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 16.700 34,19%
geluidzone - weg (art. 10) 16.700 34,19%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Hardick Seckel onherroepelijk 12-02-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Regeling Regio Twente 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieverordening jeugdverenigingen 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP 20-06-2019 20-08-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kuipersdijk 202 19-06-2019 19-08-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Enschede - instellen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Diverse locaties binnen de gemeente Enschede 19-06-2019 19-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bleekweg Enschede detail
Kalimantanstraat Enschede detail
Getfertweg Enschede detail
Kuipersdijk Enschede detail
Sumatrastraat Enschede detail

Meer weten over adressen?