Bestemmingsplan Twekkelerveld, Herziening 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20083679
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20083679-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 09-11-2009
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.068 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Maatschappelijk 1.052 20,77%
- Maatschappelijk (art. 3) 1.052 20,77%
Verkeer 2.084 41,13%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 2.084 41,13%
Wonen 1.931 38,11%
- Wonen (art. 5) 1.931 38,11%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 2.729 53,86%
geluidzone - weg (art. 8) 2.729 53,86%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Twekkelerveld, Herziening 1 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Bruggenmorsweg 147 detail
Kennisgeving ontvangst melding lozen buiten inrichtingen Lambertus Buddestraat 101 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hengelosestraat 700 detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Westerstraat 156 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Campus Universiteit Twente detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hengelosestraat Enschede detail

Meer weten over adressen?