Bestemmingsplan Wesselerbrink, herziening 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20083904
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20083904-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 27-11-2009
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.193 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.084 25,85%
- Groen (art. 3) 1.084 25,85%
Maatschappelijk 2.150 51,28%
- Maatschappelijk (art. 4) 2.150 51,28%
Verkeer 959 22,87%
- Verkeer (art. 5) 959 22,87%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Wesselerbrink 2015 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Eelenbrink (t.h.v. nr. 35) en Hekselbrink (t.h.v. nr. 84) detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tubbergenbrink 11 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tubbergenbrink 19 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Het Leunenberg Enschede detail
Wesseler-nering Enschede detail

Meer weten over adressen?