Bestemmingsplan Horstlanden-Veldkamp 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede Dossier NL.IMRO.0153.20090339 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0153.20090339-0003 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 820.032 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 22.102 2,70%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 96 0,01%

- Detailhandel (art. 5) 2.211 0,27%

- Gemengd - 1 (art. 6) 53.415 6,51%
- Gemengd - 2 (art. 7) 34.055 4,15%

- Groen (art. 8) 14.246 1,74%
- Groen - Park (art. 9) 143.892 17,55%

- Horeca (art. 10) 5.722 0,70%

- Maatschappelijk (art. 11) 75.195 9,17%

- Sport (art. 12) 5.334 0,65%

- Verkeer (art. 13) 19.834 2,42%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 14) 3.690 0,45%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 131.496 16,04%

- Wonen (art. 16) 308.745 37,65%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: - archeologisch onderzoeksgebied A (art. 19) 64.017 7,81%
- other: - archeologisch onderzoeksgebied B (art. 19) 608.963 74,26%
- other: - waardevolle boom (art. 19) 2.624 0,32%