Bestemmingsplan Horstlanden-Veldkamp 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20090339
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20090339-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 23-05-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 820.032 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 22.198 2,71%
- Bedrijf (art. 3) 22.102 2,70%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 96 0,01%
Detailhandel 2.211 0,27%
- Detailhandel (art. 5) 2.211 0,27%
Gemengd 87.470 10,67%
- Gemengd - 1 (art. 6) 53.415 6,51%
- Gemengd - 2 (art. 7) 34.055 4,15%
Groen 158.138 19,28%
- Groen (art. 8) 14.246 1,74%
- Groen - Park (art. 9) 143.892 17,55%
Horeca 5.722 0,70%
- Horeca (art. 10) 5.722 0,70%
Maatschappelijk 75.195 9,17%
- Maatschappelijk (art. 11) 75.195 9,17%
Sport 5.335 0,65%
- Sport (art. 12) 5.334 0,65%
Verkeer 155.020 18,90%
- Verkeer (art. 13) 19.834 2,42%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 14) 3.690 0,45%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 131.496 16,04%
Wonen 308.745 37,65%
- Wonen (art. 16) 308.745 37,65%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 675.604 82,39%
other: - archeologisch onderzoeksgebied A (art. 19) 64.017 7,81%
other: - archeologisch onderzoeksgebied B (art. 19) 608.963 74,26%
other: - waardevolle boom (art. 19) 2.624 0,32%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Binnenstad 2016 detail kaart
Haaksbergerstraat 202 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Stadscentrum 2015 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Mina Krusemanstraat 24 detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Mina Krusemanstraat 24 detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Mina Krusemanstraat 24 detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bisschopstraat Enschede detail
Keperstraat Enschede detail
Snelspoelstraat Enschede detail
Blekerstraat Enschede detail
J.H. Boschstraat Enschede detail
Nieuwstraat Enschede detail
Heidestraat Enschede detail
Stadsmatenstraat Enschede detail
Calicotstraat Enschede detail
Emmastraat Enschede detail

Meer weten over adressen?