Geo- en vastgoeddata op locatie:

Groen Velve Lindenhof

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20090457
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20090457-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 05-03-2009
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 96.866 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Cultuur en ontspanning 5.333 5,51%
- Cultuur en ontspanning - Speeltuin (art. 3) 5.333 5,51%
Gemengd 1.099 1,13%
- Gemengd (art. 4) 1.099 1,13%
Tuin 3.665 3,78%
- Tuin (art. 5) 3.665 3,78%
Verkeer 35.272 36,41%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 35.272 36,41%
Wonen 51.498 53,16%
- Wonen (art. 7) 51.498 53,16%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 16.361 16,89%
geluidzone - weg (art. 10) 16.361 16,89%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velve-Lindenhof, Leeghwaterstraat e.o. onherroepelijk 12-01-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velve-Lindenhof, Leeghwaterstraat e.o. vastgesteld 18-10-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Subsidieplafonds 2019 Gemeente Enschede 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit voor de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de aanwijzing van toezichthouders 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit inzake het verlenen van mandaat, machtiging en opdracht aan de voorzitter van de rekeningenkamer van de raad 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 14-02-2019 14-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 11-02-2019 11-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Coulombstraat Enschede detail
Ampèrestraat Enschede detail
Morsestraat Enschede detail
Noord Esmarkerrondweg Enschede detail
Faradaystraat Enschede detail
Voltastraat Enschede detail
Wattstraat Enschede detail
Van Leeuwenhoekstraat Enschede detail
Marconistraat Enschede detail
Ohmstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten