Bestemmingsplan Kotmanpark-Oost 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede Dossier NL.IMRO.0153.20090666 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0153.20090666-0004 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 31.489 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 2.160 6,86%

- Horeca (art. 4) 4.945 15,70%

- Kantoor (art. 5) 4.780 15,18%

- Verkeer (art. 6) 6.652 21,12%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 7) 1.387 4,41%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 8) 8.770 27,85%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 9) 2.795 8,88%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 10) 10.066 31,97%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Zuiderval