Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Boddenkamp-Schuttersveld, herziening 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20090681
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20090681-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-10-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.045 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.045 100,00%
- Bedrijf (art. 3) 1.045 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 1.045 100,00%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 6) 1.045 100,00%
Wro-zone 439 42,04%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 3) 439 42,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Boddenkamp onherroepelijk 07-05-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Boddenkamp vastgesteld 14-03-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving ontvangst aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Boulevard 1945 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie medewerkers Raadsgriffie 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat, nabij nr. 83 17-05-2019 17-07-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Hoge Bothofstraat 45 (Performance Factory) 14-05-2019 14-07-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Oude Markt 14-05-2019 14-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hengelosestraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox