Bestemmingsplan Kotmanpark, herziening 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20090831
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20090831-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-12-2009
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.044 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Kantoor 5.044 100,00%
- Kantoor (art. 3) 5.044 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Kotmanpark Noord detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Wethouder Beversstraat 19 detail
Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2019 detail
Gemeente Enschede - - detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Wethouder Beversstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?