Bestemmingsplan Medisch Spectrum Twente 2009

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20090894
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20090894-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 02-03-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 94.959 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Maatschappelijk 67.357 70,93%
- Maatschappelijk - Gezondheidszorg (art. 3) 67.357 70,93%
Verkeer 12.380 13,04%
- Verkeer (art. 4) 7.345 7,73%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 5.036 5,30%
Wonen 15.221 16,03%
- Wonen (art. 6) 15.221 16,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 25.064 26,39%
geluidzone - weg (art. 8) 25.064 26,39%
Overig 94.959 100,00%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 8) 94.959 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Binnenstad 2016 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Stadscentrum 2015 detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Boulevard 1945 505 20 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Oude Markt, Marktstraat, Langestraat en Ei van Ko detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Boulevard 1945 505 20 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Oldenzaalsestraat, t.h.v. nr. 67 t/m nr. 103 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hoge Bothofstraat 43 (zuidgevel Performance Factory) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Borneostraat Enschede detail
Getfertweg Enschede detail
Haaksbergerstraat Enschede detail
Wooldriksweg Enschede detail
Koningsplein Enschede detail

Meer weten over adressen?