bestemmingsplan Velve-Lindenhof 2005 - herziening 4

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20091212
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20091212-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 27-07-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.205 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 2.205 100,00%
- Wonen (art. 3) 2.205 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 326 14,79%
geluidzone - spoor (art. 6) 326 14,79%
Overig 2.385 108,13%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 6) 2.205 100,00%
other: - waardevolle boom (art. 6) 179 8,13%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oosterstraat 87 detail
Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lipperkerkstraat 332 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lipperkerkstraat 332 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hoge Boekelerweg 30 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oostburgweg Enschede detail

Meer weten over adressen?