Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Ribbelt-Stokhorst 2011

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20091662
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20091662-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-10-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.897.483 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 28.469 1,50%
- Bedrijf (art. 3) 22.779 1,20%
- Bedrijf - Garage (art. 4) 5.690 0,30%
Centrum 8.452 0,45%
- Centrum (art. 5) 8.452 0,45%
Detailhandel 2.248 0,12%
- Detailhandel (art. 6) 2.248 0,12%
Gemengd 2.072 0,11%
- Gemengd - 2 (art. 7) 2.072 0,11%
Groen 212.274 11,19%
- Groen (art. 8) 212.274 11,19%
Horeca 2.721 0,14%
- Horeca (art. 9) 2.721 0,14%
Maatschappelijk 67.957 3,58%
- Maatschappelijk (art. 10) 67.957 3,58%
Sport 165.088 8,70%
- Sport (art. 11) 165.088 8,70%
Verkeer 386.231 20,35%
- Verkeer (art. 12) 29.351 1,55%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 356.879 18,81%
Water 9.236 0,49%
- Water (art. 14) 9.236 0,49%
Wonen 1.012.734 53,37%
- Wonen (art. 15) 1.012.734 53,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 14.737 0,78%
Leiding - Gas (art. 17) 12.999 0,69%
Leiding - Hoogspanning (art. 16) 1.739 0,09%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 46.635 2,46%
other: - waardevolle boom (art. 21) 46.635 2,46%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kotkampweg vastgesteld 18-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Enschede Noord 2013 vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Klein Boekelerveldweg 2013 - Wijziging 2 vastgesteld 29-06-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Subsidieplafonds 2019 Gemeente Enschede 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit voor de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de aanwijzing van toezichthouders 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit inzake het verlenen van mandaat, machtiging en opdracht aan de voorzitter van de rekeningenkamer van de raad 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 14-02-2019 14-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 11-02-2019 11-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Bouterstraat Enschede detail
Akeleistraat Enschede detail
Aronskelkstraat Enschede detail
Estrikstraat Enschede detail
Gladiolenstraat Enschede detail
Wethouder Haantjesstraat Enschede detail
Asterstraat Enschede detail
Backenhagenlaan Enschede detail
Kamperfoeliestraat Enschede detail
Magnoliastraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten