bestemmingsplan Ribbelt-Stokhorst 2011

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20091662
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20091662-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-10-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.897.483 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 28.469 1,50%
- Bedrijf (art. 3) 22.779 1,20%
- Bedrijf - Garage (art. 4) 5.690 0,30%
Centrum 8.452 0,45%
- Centrum (art. 5) 8.452 0,45%
Detailhandel 2.248 0,12%
- Detailhandel (art. 6) 2.248 0,12%
Gemengd 2.072 0,11%
- Gemengd - 2 (art. 7) 2.072 0,11%
Groen 212.274 11,19%
- Groen (art. 8) 212.274 11,19%
Horeca 2.721 0,14%
- Horeca (art. 9) 2.721 0,14%
Maatschappelijk 67.957 3,58%
- Maatschappelijk (art. 10) 67.957 3,58%
Sport 165.088 8,70%
- Sport (art. 11) 165.088 8,70%
Verkeer 386.231 20,35%
- Verkeer (art. 12) 29.351 1,55%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 356.879 18,81%
Water 9.236 0,49%
- Water (art. 14) 9.236 0,49%
Wonen 1.012.734 53,37%
- Wonen (art. 15) 1.012.734 53,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 14.737 0,78%
Leiding - Gas (art. 17) 12.999 0,69%
Leiding - Hoogspanning (art. 16) 1.739 0,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 46.635 2,46%
other: - waardevolle boom (art. 21) 46.635 2,46%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Kotkampweg detail kaart
Enschede Noord 2013 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Klein Boekelerveldweg 2013 - Wijziging 2 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Floraparkstraat 97 1 detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Floraparkstraat 97 1 detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Viekerlaan 30 detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Bouterstraat Enschede detail
Akeleistraat Enschede detail
Aronskelkstraat Enschede detail
Estrikstraat Enschede detail
Gladiolenstraat Enschede detail
Wethouder Haantjesstraat Enschede detail
Asterstraat Enschede detail
Backenhagenlaan Enschede detail
Kamperfoeliestraat Enschede detail
Magnoliastraat Enschede detail

Meer weten over adressen?