Bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland Noord, Herziening 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20091999
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20091999-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 27-08-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 369 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 369 100,00%
- Gemengd - 2 (art. 3) 369 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland Noord, Herziening 2 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving besluit op aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Emmastraat, Haaksbergerstraat, Koningstraat 12 (reconstructie kop Boulevard) detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Javastraat 101 detail
Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kuipersdijk Enschede detail

Meer weten over adressen?