Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Wesselerbrink Herziening 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20092210
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20092210-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-12-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.633 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 8.041 58,98%
- Groen (art. 3) 8.041 58,98%
Verkeer 887 6,51%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 887 6,51%
Wonen 4.705 34,51%
- Wonen (art. 5) 4.705 34,51%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 4.462 32,73%
geluidzone - weg (art. 8.1.1) 4.462 32,73%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wesselerbrink 2015 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Het Bijvank noord onherroepelijk 29-09-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Beleid en nadere regels (beleidsregels) reclame geplaatst in de openbare ruimte/zichtbaar vanuit de openbare ruimte op grond van artikel 2:10 en artikel 4:16 Algemene Plaatselijke Verordening 09-05-2019 09-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Haverkateweg nabij Groot Brunninkstraat 08-05-2019 08-07-2019 detail
meldingen Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Kotmanlaan 158A 08-05-2019 08-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Haverkateweg nabij Groot Brunninkstraat 02-05-2019 02-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat ondergeschikten 02-05-2019 02-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ramelebrink Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox