Bestemmingsplan Wesselerbrink Herziening 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20092210
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20092210-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 24-02-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.633 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 8.041 58,98%
- Groen (art. 3) 8.041 58,98%
Verkeer 887 6,51%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 887 6,51%
Wonen 4.705 34,51%
- Wonen (art. 5) 4.705 34,51%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 4.462 32,73%
geluidzone - weg (art. 8.1.1) 4.462 32,73%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Wesselerbrink 2015 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Het Bijvank noord detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zunabrink 10 detail
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Zunabrink 10 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Wesseler-nering 21 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Wesseler-nering 21 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Posten 173A detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ramelebrink Enschede detail

Meer weten over adressen?