Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Kanaalzone-Stadion

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20092639
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20092639-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-06-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 73.444 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 15.293 20,82%
- Groen (art. 3) 15.293 20,82%
Sport 37.011 50,39%
- Sport - Stadion (art. 4) 37.011 50,39%
Verkeer 21.140 28,78%
- Verkeer (art. 5) 6.961 9,48%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 6) 8.916 12,14%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 5.264 7,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.549 2,11%
Leiding - Gas (art. 8) 1.549 2,11%
Waterstaat 1.809 2,46%
Waterstaat - Waterlopen (art. 9) 1.809 2,46%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 67.962 92,54%
geluidzone - industrie (art. 12) 67.962 92,54%
Vrijwaringszone 17.096 23,28%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 12) 17.096 23,28%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Kanaalzone-Stadion onherroepelijk 27-08-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Kanaalzone-Stadion vastgesteld 28-06-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hengelosestraat t.h.v. nr. 725 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/ nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 11-06-2019 11-08-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Taurusstraat hoek Poolsterstraat 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 05-06-2019 05-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Colosseum Enschede detail

Meer weten over adressen?