Bestemmingsplan Kanaalzone-Stadion

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20092639
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20092639-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 27-08-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 73.444 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 15.293 20,82%
- Groen (art. 3) 15.293 20,82%
Sport 37.011 50,39%
- Sport - Stadion (art. 4) 37.011 50,39%
Verkeer 21.140 28,78%
- Verkeer (art. 5) 6.961 9,48%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 6) 8.916 12,14%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 5.264 7,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.549 2,11%
Leiding - Gas (art. 8) 1.549 2,11%
Waterstaat 1.809 2,46%
Waterstaat - Waterlopen (art. 9) 1.809 2,46%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 67.962 92,54%
geluidzone - industrie (art. 12) 67.962 92,54%
Vrijwaringszone 17.096 23,28%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 12) 17.096 23,28%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Kanaalzone-Stadion detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) detail
Kennisgeving ontvangst melding lozen buiten inrichtingen Lambertus Buddestraat 101 detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Bruggenmorsweg 147 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Colosseum, t.h.v. nr. 90 detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Colosseum Enschede detail

Meer weten over adressen?