Bestemmingsplan Boeldershoek 2009

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20092736
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20092736-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-09-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.264.883 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 901.425 71,27%
- Bedrijf-Afval en Energie-Oost (art. 4) 556.707 44,01%
- Bedrijf-Afval en Energie-West (art. 3) 344.719 27,25%
Groen 342.645 27,09%
- Groen (art. 5) 342.645 27,09%
Verkeer 20.813 1,65%
- Verkeer (art. 6) 20.813 1,65%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 148.923 11,77%
Leiding - Gas (art. 7) 38.049 3,01%
Leiding - Hoogspanning (art. 8) 4.383 0,35%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 9) 106.490 8,42%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Omgevingsvergunning Twence Stoomleiding detail kaart
Buitengebied Noordwest detail kaart
Wijziging 1 geluidzonering Twentekanaal detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Buitengebied Noordwest detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Boldershoekweg 51 in Hengelo detail
Lus van Beckum detail
Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hengelo 2015 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oude Hengelosedijk Enschede detail

Meer weten over adressen?