Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Stadsveld-Pathmos 2009

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20092823
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20092823-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-09-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.943.654 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 109.279 3,71%
- Agrarisch - Stadsrandzone (art. 3) 109.279 3,71%
Bedrijf 29.595 1,01%
- Bedrijf (art. 4) 21.629 0,73%
- Bedrijf - Garage (art. 5) 6.125 0,21%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 6) 1.841 0,06%
Bedrijventerrein 197.581 6,71%
- Bedrijventerrein (art. 7) 197.581 6,71%
Centrum 13.390 0,45%
- Centrum (art. 8) 13.390 0,45%
Cultuur en ontspanning 37.354 1,27%
- Cultuur en ontspanning - Speeltuin (art. 9) 37.354 1,27%
Detailhandel 34.657 1,18%
- Detailhandel (art. 10) 1.744 0,06%
- Detailhandel - tuincentrum (art. 11) 32.913 1,12%
Groen 264.260 8,98%
- Groen (art. 12) 264.260 8,98%
Horeca 1.076 0,04%
- Horeca (art. 13) 1.076 0,04%
Kantoor 3.037 0,10%
- Kantoor (art. 14) 3.037 0,10%
Maatschappelijk 94.260 3,20%
- Maatschappelijk (art. 15) 94.260 3,20%
Sport 33.890 1,15%
- Sport (art. 16) 22.922 0,78%
- Sport - Manege (art. 17) 10.968 0,37%
Verkeer 818.764 27,81%
- Verkeer (art. 18) 274.037 9,31%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 19) 544.727 18,51%
Water 21.374 0,73%
- Water (art. 20) 21.374 0,73%
Wonen 1.285.138 43,66%
- Wonen (art. 21) 1.285.138 43,66%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 73.675 2,50%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 73.675 2,50%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 195.605 6,64%
geluidzone - industrie (art. 26) 195.605 6,64%
Overig 2.054.826 69,81%
other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 26) 269.724 9,16%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 26) 1.769.066 60,10%
other: - waardevolle boom (art. 26) 16.036 0,54%
Veiligheidszone 7.297 0,25%
veiligheidszone - lpg (art. 26) 7.297 0,25%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Achterhofweg 35 vastgesteld 16-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Stadsveld-Pathmos 2009 vastgesteld 07-08-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie medewerkers Raadsgriffie 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
meldingen Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Jan Vermeerstraat 74 15-05-2019 15-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Het Poolman 15 15-05-2019 15-07-2019 detail
overig Kennisgeving besluit op aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Josink Esweg 10 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleid en nadere regels (beleidsregels) reclame geplaatst in de openbare ruimte/zichtbaar vanuit de openbare ruimte op grond van artikel 2:10 en artikel 4:16 Algemene Plaatselijke Verordening 09-05-2019 09-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dr. Eekmanstraat Enschede detail
Elferinkshoekweg Enschede detail
Berkstraat Enschede detail
Boterstraat Enschede detail
Adriaen Brouwerstraat Enschede detail
Acaciaplantsoen Enschede detail
Akkerstraat Enschede detail
Paulus Moreelsestraat Enschede detail
Goormaatdwarsweg Enschede detail
Iepstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox