Bestemmingsplan Boddenkamp

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20100466
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20100466-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-03-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 56.881 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 4.880 8,58%
- Groen (art. 3) 4.880 8,58%
Verkeer 9.868 17,35%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 4) 3.660 6,43%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 6.208 10,91%
Woongebied 42.133 74,07%
- Woongebied (art. 6) 42.133 74,07%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Ambachtsschool detail kaart
Ambachtsschool detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Deurningerstraat 113 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Drienerlolaan, t.h.v. nr. 5 (vanaf de UT naar de binnenstad) detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Campus Universiteit Twente (t.o. gebouw Cubicus) detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hengelosestraat 700 detail
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Campuslaan 39, 41 en 43 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Boddenkampstraat Enschede detail
Kottendijk Enschede detail
Boddenkamplaan Enschede detail
Noordendorplaan Enschede detail
Schaddenspoor Enschede detail
R.J. Schimmelpenninckstraat Enschede detail
Wijbo Fijnjestraat Enschede detail

Meer weten over adressen?