Bestemmingsplan Hogeland zuid, Varvik en Diekman

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20100737
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20100737-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.874.381 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 114.347 6,10%
- Bedrijf (art. 3) 89.373 4,77%
- Bedrijf - Garage (art. 4) 22.275 1,19%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 5) 2.699 0,14%
Detailhandel 28.236 1,51%
- Detailhandel (art. 6) 17.005 0,91%
- Detailhandel - Volumineus (art. 7) 11.231 0,60%
Gemengd 21.693 1,16%
- Gemengd - 3 (art. 8) 21.693 1,16%
Groen 261.496 13,95%
- Groen (art. 9) 261.496 13,95%
Horeca 2.286 0,12%
- Horeca (art. 10) 2.286 0,12%
Kantoor 36.728 1,96%
- Kantoor (art. 11) 36.728 1,96%
Maatschappelijk 99.480 5,31%
- Maatschappelijk (art. 12) 99.480 5,31%
Recreatie 24.149 1,29%
- Recreatie - Volkstuin (art. 13) 24.149 1,29%
Sport 308.795 16,47%
- Sport (art. 14) 308.795 16,47%
Verkeer 353.079 18,84%
- Verkeer (art. 15) 48.890 2,61%
- Verkeer - Parkeergarage (art. 16) 3.384 0,18%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 300.805 16,05%
Water 1.446 0,08%
- Water - Waterloop (art. 18) 1.446 0,08%
Wonen 622.646 33,22%
- Wonen (art. 19) 622.646 33,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 224.543 11,98%
Leiding - Gas (art. 20) 45.367 2,42%
Leiding - Hoogspanning (art. 21) 9.537 0,51%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 169.639 9,05%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 1.740.253 92,84%
other: - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 25) 378.234 20,18%
other: - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 25) 1.356.792 72,39%
other: - waardevolle boom (art. 25) 5.226 0,28%
Veiligheidszone 7.780 0,42%
veiligheidszone - lpg (art. 25) 7.780 0,42%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Stroinkslanden 2016 detail kaart
Wesselerbrink 2015 detail kaart
De Bothoven 2016 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail
VOORNEMEN TOT VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN detail
Beleidsregel onzelfstandige bewoning Enschede detail
Verordening elektronische kennisgeving Enschede 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Cheribonstraat Enschede detail
Diekmanstraat Enschede detail
Cato Elderinkplantsoen Enschede detail
Makassarstraat Enschede detail
Nieuw Guineastraat Enschede detail
Schultenhofstraat Enschede detail
Veurink Es Enschede detail
Olink Es Enschede detail
Het Eeftink Enschede detail
Wethouder Beversstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?