Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Hogeland zuid, Varvik en Diekman

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20100737
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20100737-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.874.381 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 114.347 6,10%
- Bedrijf (art. 3) 89.373 4,77%
- Bedrijf - Garage (art. 4) 22.275 1,19%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 5) 2.699 0,14%
Detailhandel 28.236 1,51%
- Detailhandel (art. 6) 17.005 0,91%
- Detailhandel - Volumineus (art. 7) 11.231 0,60%
Gemengd 21.693 1,16%
- Gemengd - 3 (art. 8) 21.693 1,16%
Groen 261.496 13,95%
- Groen (art. 9) 261.496 13,95%
Horeca 2.286 0,12%
- Horeca (art. 10) 2.286 0,12%
Kantoor 36.728 1,96%
- Kantoor (art. 11) 36.728 1,96%
Maatschappelijk 99.480 5,31%
- Maatschappelijk (art. 12) 99.480 5,31%
Recreatie 24.149 1,29%
- Recreatie - Volkstuin (art. 13) 24.149 1,29%
Sport 308.795 16,47%
- Sport (art. 14) 308.795 16,47%
Verkeer 353.079 18,84%
- Verkeer (art. 15) 48.890 2,61%
- Verkeer - Parkeergarage (art. 16) 3.384 0,18%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 300.805 16,05%
Water 1.446 0,08%
- Water - Waterloop (art. 18) 1.446 0,08%
Wonen 622.646 33,22%
- Wonen (art. 19) 622.646 33,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 224.543 11,98%
Leiding - Gas (art. 20) 45.367 2,42%
Leiding - Hoogspanning (art. 21) 9.537 0,51%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 169.639 9,05%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 1.740.253 92,84%
other: - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 25) 378.234 20,18%
other: - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 25) 1.356.792 72,39%
other: - waardevolle boom (art. 25) 5.226 0,28%
Veiligheidszone 7.780 0,42%
veiligheidszone - lpg (art. 25) 7.780 0,42%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stroinkslanden 2016 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wesselerbrink 2015 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Bothoven 2016 vastgesteld 18-04-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Subsidieplafonds 2019 Gemeente Enschede 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit voor de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de aanwijzing van toezichthouders 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit inzake het verlenen van mandaat, machtiging en opdracht aan de voorzitter van de rekeningenkamer van de raad 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 14-02-2019 14-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 11-02-2019 11-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Cheribonstraat Enschede detail
Diekmanstraat Enschede detail
Cato Elderinkplantsoen Enschede detail
Makassarstraat Enschede detail
Nieuw Guineastraat Enschede detail
Schultenhofstraat Enschede detail
Veurink Es Enschede detail
Olink Es Enschede detail
Het Eeftink Enschede detail
Wethouder Beversstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten