Bestemmingsplan Elzendael

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20100847
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20100847-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 26-11-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.282 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Kantoor 1.798 34,04%
- Kantoor (art. 3) 1.798 34,04%
Wonen 3.484 65,96%
- Wonen (art. 4) 3.484 65,96%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 5.282 100,00%
geluidzone - weg (art. 8.1.1) 5.282 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Elzendael detail kaart
Bestemmingsplan Elzendael detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Boddenkampsingel 80 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Drienerlolaan 5 (campus UT, O&O-plein/restaurant De Waaier) detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Haverrietweg 120 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hengelosestraat Enschede detail

Meer weten over adressen?