Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Velve-Lindenhof, Leeghwaterstraat e.o.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20101055
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20101055-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 12-01-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.166 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 503 2,77%
- Groen (art. 3) 503 2,77%
Verkeer 6.488 35,71%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 6.488 35,71%
Wonen 11.175 61,52%
- Wonen (art. 5) 11.175 61,52%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 399 2,20%
other: - waardevolle boom (art. 9) 399 2,20%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Hart van de wijk Velve-Lindenhof vastgesteld 04-03-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velve-Lindenhof, Leeghwaterstraat e.o. onherroepelijk 12-01-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitvoeringsnotitie behorende bij het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Enschede 25-03-2019 25-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Monumentenverordening Enschede 2010 25-03-2019 25-05-2019 detail
bestemmingsplan Tervisielegging Vastgesteld Bestemmingsplan “Parkeren Enschede” (NL.IMRO.0153.BP00176-0003) 20-03-2019 20-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Legesverordening 2019 20-03-2019 20-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Precariobelasting 2019 20-03-2019 20-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Christiaan Huygensstraat Enschede detail
Leeghwaterstraat Enschede detail
Drebbelstraat Enschede detail
Snelliusstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten, direct in uw mailbox