Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Velve-Lindenhof, Leeghwaterstraat e.o.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20101055
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20101055-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 12-01-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.166 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 503 2,77%
- Groen (art. 3) 503 2,77%
Verkeer 6.488 35,71%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 6.488 35,71%
Wonen 11.175 61,52%
- Wonen (art. 5) 11.175 61,52%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 399 2,20%
other: - waardevolle boom (art. 9) 399 2,20%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Hart van de wijk Velve-Lindenhof vastgesteld 04-03-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Velve-Lindenhof, Leeghwaterstraat e.o. onherroepelijk 12-01-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oostveenweg 130 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oostveenweg 130 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/ nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 05-06-2019 05-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Christiaan Huygensstraat Enschede detail
Leeghwaterstraat Enschede detail
Drebbelstraat Enschede detail
Snelliusstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?