Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Glanerbrug 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20101314
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20101314-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-10-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.877.987 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 44.611 2,38%
- Bedrijf (art. 3) 28.182 1,50%
- Bedrijf - Garage (art. 4) 3.690 0,20%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 738 0,04%
- Bedrijf - Rioolwaterzuivering (art. 6) 9.989 0,53%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 7) 2.013 0,11%
Centrum 41.007 2,18%
- Centrum (art. 8) 41.007 2,18%
Cultuur en ontspanning 4.973 0,26%
- Cultuur en ontspanning (art. 9) 1.766 0,09%
- Cultuur en ontspanning - Speeltuin (art. 10) 3.207 0,17%
Detailhandel 3.570 0,19%
- Detailhandel (art. 11) 3.570 0,19%
Gemengd 57.072 3,04%
- Gemengd - 2 (art. 12) 57.072 3,04%
Groen 133.902 7,13%
- Groen (art. 13) 133.902 7,13%
Horeca 1.489 0,08%
- Horeca (art. 14) 1.489 0,08%
Maatschappelijk 74.346 3,96%
- Maatschappelijk (art. 15) 53.772 2,86%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 16) 20.573 1,10%
Natuur 18.662 0,99%
- Natuur (art. 17) 18.662 0,99%
Sport 163.722 8,72%
- Sport (art. 18) 163.722 8,72%
Verkeer 391.411 20,84%
- Verkeer (art. 19) 3.368 0,18%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 20) 638 0,03%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 21) 764 0,04%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 36.801 1,96%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 23) 349.840 18,63%
Water 8.305 0,44%
- Water (art. 24) 8.305 0,44%
Wonen 934.918 49,78%
- Wonen (art. 25) 934.918 49,78%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 784.221 41,76%
other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 28) 20.678 1,10%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 28) 763.543 40,66%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Veegplan 2015 vastgesteld 10-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Veegplan 2015 ontwerp 02-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit inzake vertegenwoordiging bij bezwaar en beroep 12-04-2019 12-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlenen ondermandaat aan NIET-ondergeschikten 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Amundsenstraat Enschede detail
Fridtjof Nansenstraat Enschede detail
J.H. van Linschotenstraat Enschede detail
Redemptoristenpark Enschede detail
Shackletonstraat Enschede detail
Pastoor Meijerstraat Enschede detail
Middenweg Enschede detail
Etudestraat Enschede detail
Gagelstraat Enschede detail
Symfoniestraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox