Bestemmingsplan Glanerbrug 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20101314
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20101314-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-10-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.877.987 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 44.611 2,38%
- Bedrijf (art. 3) 28.182 1,50%
- Bedrijf - Garage (art. 4) 3.690 0,20%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 738 0,04%
- Bedrijf - Rioolwaterzuivering (art. 6) 9.989 0,53%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 7) 2.013 0,11%
Centrum 41.007 2,18%
- Centrum (art. 8) 41.007 2,18%
Cultuur en ontspanning 4.973 0,26%
- Cultuur en ontspanning (art. 9) 1.766 0,09%
- Cultuur en ontspanning - Speeltuin (art. 10) 3.207 0,17%
Detailhandel 3.570 0,19%
- Detailhandel (art. 11) 3.570 0,19%
Gemengd 57.072 3,04%
- Gemengd - 2 (art. 12) 57.072 3,04%
Groen 133.902 7,13%
- Groen (art. 13) 133.902 7,13%
Horeca 1.489 0,08%
- Horeca (art. 14) 1.489 0,08%
Maatschappelijk 74.346 3,96%
- Maatschappelijk (art. 15) 53.772 2,86%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 16) 20.573 1,10%
Natuur 18.662 0,99%
- Natuur (art. 17) 18.662 0,99%
Sport 163.722 8,72%
- Sport (art. 18) 163.722 8,72%
Verkeer 391.411 20,84%
- Verkeer (art. 19) 3.368 0,18%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 20) 638 0,03%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 21) 764 0,04%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 36.801 1,96%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 23) 349.840 18,63%
Water 8.305 0,44%
- Water (art. 24) 8.305 0,44%
Wonen 934.918 49,78%
- Wonen (art. 25) 934.918 49,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 784.221 41,76%
other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 28) 20.678 1,10%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 28) 763.543 40,66%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Veegplan 2015 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Veegplan 2015 detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 33 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Gronausestraat 1195A detail
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Pater Ten Winkelstraat 3 9 detail
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Pater Ten Winkelstraat 3 9 detail
Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Amundsenstraat Enschede detail
Fridtjof Nansenstraat Enschede detail
J.H. van Linschotenstraat Enschede detail
Redemptoristenpark Enschede detail
Shackletonstraat Enschede detail
Pastoor Meijerstraat Enschede detail
Middenweg Enschede detail
Etudestraat Enschede detail
Gagelstraat Enschede detail
Symfoniestraat Enschede detail

Meer weten over adressen?