Bestemmingsplan Eschmarke Zuidoost 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20101372
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20101372-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-12-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 892.458 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 86.626 9,71%
- Groen (art. 3) 86.626 9,71%
Natuur 34.773 3,90%
- Natuur (art. 4) 34.773 3,90%
Sport 72.337 8,11%
- Sport (art. 5) 72.337 8,11%
Verkeer 209.268 23,45%
- Verkeer (art. 6) 38.590 4,32%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 7) 15.466 1,73%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 155.212 17,39%
Wonen 489.454 54,84%
- Wonen (art. 9) 489.454 54,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 752 0,08%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 10) 752 0,08%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Eschmarke Zuid Oost 2010 - wijziging 1 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Eschmarke zuidwest 2010 - herziening 1 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Keppelerdijk 366 detail
VOORNEMEN TOT VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN detail
Beleidsregel onzelfstandige bewoning Enschede detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Broekheenseweg Enschede detail
Monarchvlinder Enschede detail
Bultsveldmaatweg Enschede detail
Ekersdijk Enschede detail
Keppelerdijk Enschede detail
Argusvlinder Enschede detail
Atlasvlinder Enschede detail
Aureliavlinder Enschede detail
Avondroodvlinder Enschede detail
Citroenvlinder Enschede detail

Meer weten over adressen?