Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Eschmarke Zuidoost 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20101372
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20101372-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-12-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 892.458 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 86.626 9,71%
- Groen (art. 3) 86.626 9,71%
Natuur 34.773 3,90%
- Natuur (art. 4) 34.773 3,90%
Sport 72.337 8,11%
- Sport (art. 5) 72.337 8,11%
Verkeer 209.268 23,45%
- Verkeer (art. 6) 38.590 4,32%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 7) 15.466 1,73%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 155.212 17,39%
Wonen 489.454 54,84%
- Wonen (art. 9) 489.454 54,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 752 0,08%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 10) 752 0,08%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Eschmarke Zuid Oost 2010 - wijziging 1 vastgesteld 14-06-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eschmarke zuidwest 2010 - herziening 1 vastgesteld 02-06-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Ekersdijk, nabij nr. 158 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Ekersdijk, nabij nr. 158 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ekersdijk, nabij nr. 158 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Ekersdijk, nabij nr. 158 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleid en nadere regels (beleidsregels) reclame geplaatst in de openbare ruimte/zichtbaar vanuit de openbare ruimte op grond van artikel 2:10 en artikel 4:16 Algemene Plaatselijke Verordening 09-05-2019 09-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Broekheenseweg Enschede detail
Monarchvlinder Enschede detail
Bultsveldmaatweg Enschede detail
Ekersdijk Enschede detail
Keppelerdijk Enschede detail
Argusvlinder Enschede detail
Atlasvlinder Enschede detail
Aureliavlinder Enschede detail
Avondroodvlinder Enschede detail
Citroenvlinder Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox