Bestemmingsplan Stadscentrum - Pijpenstraat 22-26

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20101457
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20101457-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 12-08-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 580 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Detailhandel 580 100,00%
- Detailhandel (art. 3) 580 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Binnenstad 2016 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Stadscentrum 2015 detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Nijverheidstraat 15 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag RVV-ontheffing Walstraat, t.o. nr. 21 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Walstraat 4A detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Walstraat 4A detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Oude Markt, ter hoogte van nr. 13 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Pijpenstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?