Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Eschmarke Zuidwest

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20102122
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20102122-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-07-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.238.520 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 8.355 0,67%
- Centrum (art. 3) 8.355 0,67%
Groen 264.249 21,34%
- Groen (art. 4) 132.470 10,70%
- Groen - Landgoedpark (art. 5) 64.313 5,19%
- Groen - Park (art. 6) 67.465 5,45%
Horeca 2.465 0,20%
- Horeca (art. 7) 2.465 0,20%
Maatschappelijk 85.390 6,89%
- Maatschappelijk (art. 8) 85.390 6,89%
Natuur 68.370 5,52%
- Natuur (art. 9) 68.370 5,52%
Sport 116.373 9,40%
- Sport (art. 10) 116.373 9,40%
Verkeer 289.148 23,35%
- Verkeer (art. 11) 147.337 11,90%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 12) 14.671 1,18%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 127.140 10,27%
Water 13.656 1,10%
- Water (art. 14) 13.656 1,10%
Wonen 390.516 31,53%
- Wonen (art. 15) 390.515 31,53%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 25.637 2,07%
Leiding - Gas (art. 16) 9.622 0,78%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 17) 16.015 1,29%
Waterstaat 9.991 0,81%
Waterstaat - Waterloop met een waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie (art. 18) 9.991 0,81%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eschmarke Noordwest vastgesteld 21-10-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Eschmarke Zuidwest 2010 vastgesteld 01-10-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie medewerkers Raadsgriffie 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Wederiklaan, nabij nr. 93 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ekersdijk, nabij nr. 158 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Ekersdijk, nabij nr. 158 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Ekersdijk, nabij nr. 158 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dolphiaweg Enschede detail
Ekersdijk Enschede detail
Gronausestraat Enschede detail
Keppelerdijk Enschede detail
Zuid Esmarkerrondweg Enschede detail
Lisdoddelaan Enschede detail
Hoornbladlaan Enschede detail
Leurikslaan Enschede detail
Waterkerslaan Enschede detail
Wederiklaan Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox