Bestemmingsplan Stroinkslanden 2006 Reerink-Verwooldslanden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20102143
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20102143-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-12-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.561 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 1.561 100,00%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 3) 1.561 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 17 1,12%
other: - waardevolle boom (art. 8) 17 1,12%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Stroinkslanden 2016 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Veldhoflanden (winkelcentrum), Zuid-Esmarkerrondweg detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Auskamplanden 10 detail
Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Warnsinklanden 24 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Knalhutteweg 125 detail

Vergunningen in de gaten houden?