Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Overmaat - Fokkerweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20110208
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20110208-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-10-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 30.361 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bos 3.740 12,32%
- Bos (art. 3) 3.740 12,32%
Groen 1.425 4,69%
- Groen (art. 4) 1.425 4,69%
Verkeer 4.090 13,47%
- Verkeer (art. 5) 4.090 13,47%
Water 524 1,73%
- Water (art. 6) 524 1,73%
Wonen 20.583 67,79%
- Wonen (art. 7) 20.583 67,79%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 13.553 44,64%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 11) 13.553 44,64%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Overmaat - Fokkerweg vastgesteld 14-10-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit inzake vertegenwoordiging bij bezwaar en beroep 12-04-2019 12-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlenen ondermandaat aan NIET-ondergeschikten 05-04-2019 05-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Onzelfstandige bewoning Enschede 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Kwalitatief sturen op appartementen 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Fokkerweg Enschede detail
Overmaat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox