Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Stadsrandzone strook Vaneker

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20110747
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20110747-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 238.875 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 129.647 54,27%
- Agrarisch - Stadsrandzone (art. 3) 129.647 54,27%
Bos 15.493 6,49%
- Bos (art. 4) 15.493 6,49%
Cultuur en ontspanning 21.269 8,90%
- Cultuur en ontspanning - Kinderboerderij (art. 5) 21.269 8,90%
Groen 19.708 8,25%
- Groen (art. 6) 19.708 8,25%
Recreatie 26.031 10,90%
- Recreatie - Volkstuin (art. 7) 26.031 10,90%
Verkeer 7.633 3,20%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 7.633 3,20%
Wonen 19.094 7,99%
- Wonen (art. 9) 19.094 7,99%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 218.452 91,45%
Waterstaat - Intrekgebied (art. 10) 218.452 91,45%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 174.385 73,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 14) 174.385 73,00%
Overig 229.663 96,14%
other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 14) 45.553 19,07%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 14) 179.600 75,19%
other: - waardevolle boom (art. 14) 4.511 1,89%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan 't Vaneker 2013, herziening 1 vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Enschede Noord 2013 vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Subsidieplafonds 2019 Gemeente Enschede 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit voor de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de aanwijzing van toezichthouders 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit inzake het verlenen van mandaat, machtiging en opdracht aan de voorzitter van de rekeningenkamer van de raad 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 14-02-2019 14-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 11-02-2019 11-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Brandemaatweg Enschede detail
Vanekerhoekweg Enschede detail
Vanekerbeekweg Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten