Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Het Brunink 2011

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20110955
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20110955-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-02-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 803.536 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 218.728 27,22%
- Agrarisch - Stadsrandzone (art. 3) 218.728 27,22%
Agrarisch met waarden 211.384 26,31%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 211.384 26,31%
Groen 89.797 11,18%
- Groen (art. 5) 89.797 11,18%
Verkeer 75.528 9,40%
- Verkeer (art. 6) 25.819 3,21%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 49.709 6,19%
Wonen 208.100 25,90%
- Wonen (art. 8) 208.100 25,90%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 314.341 39,12%
other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 12) 35.736 4,45%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 12) 277.864 34,58%
other: - waardevolle boom (art. 12) 741 0,09%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stroinkslanden 2016 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wesselerbrink 2015 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Helmerhoek 2015 vastgesteld 25-01-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Beltrumbrink 126 22-05-2019 22-07-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Geessinkweg 148 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleid en nadere regels (beleidsregels) reclame geplaatst in de openbare ruimte/zichtbaar vanuit de openbare ruimte op grond van artikel 2:10 en artikel 4:16 Algemene Plaatselijke Verordening 09-05-2019 09-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Haverkateweg nabij Groot Brunninkstraat 08-05-2019 08-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Haverkateweg nabij Groot Brunninkstraat 02-05-2019 02-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bruninkslaan Enschede detail
Geessinkweg Enschede detail
Groot Bruninkstraat Enschede detail
Rietveldhof Enschede detail
Bruninkhof Enschede detail
Houwbeekhof Enschede detail
Kwekkeboomhof Enschede detail
Haverkatehof Enschede detail
Bekkershof Enschede detail
Haverkateweg Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox