Bestemmingsplan Hart van de wijk Velve-Lindenhof

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20110958
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20110958-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-03-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.959 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 6.367 49,14%
- Groen - Park (art. 3) 6.367 49,14%
Maatschappelijk 4.783 36,91%
- Maatschappelijk (art. 4) 4.783 36,91%
Verkeer 1.655 12,77%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 1.655 12,77%
Wonen 153 1,18%
- Wonen (art. 6) 153 1,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 12.568 96,99%
other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 10) 9.045 69,80%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 10) 3.299 25,46%
other: - waardevolle boom (art. 10) 224 1,73%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Van Musschenbroekstraat 19 detail
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Oostveenweg 24 in Enschede detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail
VOORNEMEN TOT VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Lage Bothofstraat Enschede detail
Velveweg Enschede detail

Meer weten over adressen?