bestemmingsplan het brunink-erve leppink

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20110959
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20110959-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-05-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 27.034 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 529 1,96%
- Groen (art. 3) 529 1,96%
Maatschappelijk 26.504 98,04%
- Maatschappelijk (art. 4) 26.504 98,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 22.706 83,99%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 8) 22.706 83,99%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Wesselerbrink 2015 detail kaart
Helmerhoek 2015 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bergvennenhoek 128 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zunabrink 10 detail
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Zunabrink 10 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Posten 173A detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Wesseler-nering 21 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Geessinkbraakweg Enschede detail

Meer weten over adressen?