Kalanderstraat 23-31 te Enschede

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20135525
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20135525-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-04-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.262 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Kalanderstraat 23-31 te Enschede 1.262 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Kalanderstraat 23-31 te Enschede 1.262 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Binnenstad 2016 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Stadscentrum 2015 detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag marktplaatsvergunning H.J. van Heekplein detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Heurne 11 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Emmastraat, Haaksbergerstraat, Koningstraat 12 (reconstructie kop Boulevard) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
H.J. van Heekplein Enschede detail
Kalanderplein Enschede detail

Meer weten over adressen?