Arendsweg 55

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20140760
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0153.20140760-0003
Planstatusontwerp
Datum planstatus 04-12-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 11-11-2015
Teksten besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 55 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Arendsweg 55 55 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 55 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Arendsweg 55 detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP detail
Verordening individuele studietoeslag gemeente Enschede 2015 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sibculobrink (Het Bijvank fase VI) detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sibculobrink (Het Bijvank fase VI) detail
Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) detail

Vergunningen in de gaten houden?