De Strip

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.20145998
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.20145998-0002
Planstatusontwerp
Datum planstatus 03-04-2015
Teksten besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 267.026 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
De Strip 267.026 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 267.026 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
De Strip detail kaart
Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden detail kaart
Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Omgevingsvergunning Hangar 11 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Vliegveldweg 345 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Vliegveldweg 345 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Heetveldweg 11 ('t Vaneker kavel 88) detail
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Vliegveldweg 345 (Hangar 11) detail
Kennisgeving ontvangst melding klein evenement andere inrichtingen Vliegveldweg 345 (Hangar 11) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Vliegbasis Twente Enschede detail

Meer weten over adressen?