Bestemmingsplan Boulevard 1945-372

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00009
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00009-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-05-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.603 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.676 46,51%
- Bedrijf (art. 3) 1.676 46,51%
Detailhandel 1.927 53,49%
- Detailhandel (art. 4) 1.927 53,49%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Boulevard 1945-372 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Oude Markt detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Centrum Enschede (route) detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Oude Markt, Stationsplein, Wilminkplein, Kruispunt de Graaff detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Boulevard 1945 Enschede detail

Meer weten over adressen?