Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Enschede Noord 2013 heeft op 14-12-2015 de status vastgesteld gekregen door Enschede.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Enschede
Dossier
NL.IMRO.0153.BP00017
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0153.BP00017-0003
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.006.357 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 53.578 2,67%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 5.865 0,29%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 5) 2.057 0,10%

- Centrum (art. 6) 18.713 0,93%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 17.268 0,86%

- Gemengd - 1 (art. 8) 18.183 0,91%
- Gemengd - 3 (art. 9) 24.800 1,24%
- Gemengd - 4 (art. 10) 10.370 0,52%

- Groen (art. 11) 114.174 5,69%

- Kantoor (art. 12) 11.607 0,58%

- Maatschappelijk (art. 13) 179.314 8,94%

- Recreatie (art. 14) 11.297 0,56%

- Sport (art. 15) 4.983 0,25%

- Verkeer (art. 16) 97.702 4,87%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 17) 5.701 0,28%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 18) 406.591 20,27%

- Water (art. 19) 5.548 0,28%

- Wonen (art. 20) 1.018.607 50,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 21) 22.167 1,10%

- Waterstaat - Intrekgebied (art. 22) 438.428 21,85%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 23) 3.706 0,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 27.1.1) 166.421 8,29%

- overige zone - - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 27) 190.259 9,48%
- overige zone - - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 27) 1.631.089 81,30%