Geo- en vastgoeddata op locatie:

EUREGIO-BEDRIJVENPARK 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00021
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00021-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-11-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 03-12-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 816.898 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 563.843 69,02%
- Bedrijventerrein (art. 3) 563.843 69,02%
Groen 38.905 4,76%
- Groen (art. 4) 38.905 4,76%
Verkeer 194.346 23,79%
- Verkeer (art. 5) 43.533 5,33%
- Verkeer - Railverkeer (art. 6) 48.186 5,90%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 102.628 12,56%
Water 18.478 2,26%
- Water (art. 8) 11.046 1,35%
- Water - Waterloop (art. 9) 7.432 0,91%
Wonen 1.325 0,16%
- Wonen (art. 10) 1.325 0,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 30.301 3,71%
Leiding - Gas (art. 11) 16.189 1,98%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 12) 14.112 1,73%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 90.334 11,06%
geluidzone - industrie (art. 16.1.3) 90.334 11,06%
Overige zone 81.563 9,98%
overige zone - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 16.3.1) 81.563 9,98%
Veiligheidszone 5.791 0,71%
veiligheidszone - lpg (art. 16.2.1) 3.535 0,43%
veiligheidszone - vuurwerk (art. 16.2.2) 2.256 0,28%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Klein Boekelerveldweg 2013 - Wijziging 2 vastgesteld 29-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan EUREGIO-BEDRIJVENPARK 2013 vastgesteld 11-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit inzake vertegenwoordiging bij bezwaar en beroep 12-04-2019 12-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlenen ondermandaat aan NIET-ondergeschikten 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Lenteweg Enschede detail
Zomerweg Enschede detail
Jaargetijdenweg Enschede detail
Midzomerweg Enschede detail
Seizoensweg Enschede detail
Najaarsweg Enschede detail
Voorjaarsweg Enschede detail
Twenteweg Enschede detail
Slaghekkedwarsweg Enschede detail
Euregioweg Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox