EUREGIO-BEDRIJVENPARK 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00021
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00021-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-11-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 03-12-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 816.898 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 563.843 69,02%
- Bedrijventerrein (art. 3) 563.843 69,02%
Groen 38.905 4,76%
- Groen (art. 4) 38.905 4,76%
Verkeer 194.346 23,79%
- Verkeer (art. 5) 43.533 5,33%
- Verkeer - Railverkeer (art. 6) 48.186 5,90%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 102.628 12,56%
Water 18.478 2,26%
- Water (art. 8) 11.046 1,35%
- Water - Waterloop (art. 9) 7.432 0,91%
Wonen 1.325 0,16%
- Wonen (art. 10) 1.325 0,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 30.301 3,71%
Leiding - Gas (art. 11) 16.189 1,98%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 12) 14.112 1,73%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 90.334 11,06%
geluidzone - industrie (art. 16.1.3) 90.334 11,06%
Overige zone 81.563 9,98%
overige zone - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 16.3.1) 81.563 9,98%
Veiligheidszone 5.791 0,71%
veiligheidszone - lpg (art. 16.2.1) 3.535 0,43%
veiligheidszone - vuurwerk (art. 16.2.2) 2.256 0,28%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Klein Boekelerveldweg 2013 - Wijziging 2 detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
EUREGIO-BEDRIJVENPARK 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail
VOORNEMEN TOT VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN detail
Beleidsregel onzelfstandige bewoning Enschede detail
Verordening elektronische kennisgeving Enschede 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Lenteweg Enschede detail
Zomerweg Enschede detail
Jaargetijdenweg Enschede detail
Midzomerweg Enschede detail
Seizoensweg Enschede detail
Najaarsweg Enschede detail
Voorjaarsweg Enschede detail
Twenteweg Enschede detail
Slaghekkedwarsweg Enschede detail
Euregioweg Enschede detail

Meer weten over adressen?